Avís legal

AVÍS LEGAL

Les dades identificatives del responsable del lloc web caminarmenorca.com són els següents:

Antoni Pérez Orfila (des d’ara caminarmenorca.com)

Carrer de la Pau 48 2
07760 Ciutadella, Illes Balears
Telèfon: +34 628547145
E-mail: caminarmenorca@gmail.com

La finalitat del web és la comercialització d’estades de vacances en què:

Nombre de Registre del Comercialitzador: CE 0977 ME

Nombre de Registre de l’habitatge situat en Carrer Sant Esteve 37 de Sant Lluís: ET 1374 ME

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES 

Totes les dades de caràcter personal que siguin facilitades per l’Usuari a través de l’enviament d’un correu electrònic o el formulari d’informació seran tractades amb estricta confidencialitat d’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell , de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades l’informem que, mitjançant la complementació dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de caminarmenorca.com per tal de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com per informar de les millores del lloc Web. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, manera gratuïta mitjançant correu electrònic a caminarmenorca@gmail.com oa l’adreça Carrer de la Pau, 48 2 07760 Ciutadella de Menorca

Les dades que es facilitin seran utilitzades per als fins comercials i administratius de caminarmenorca.com que adoptarà les mesures necessàries per evitar l’alteració, tractament, pèrdua o accés no autoritzat de les dades de caràcter personal, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, en nom del compliment de la seva obligació de secret i del seu deure de guarda dels mateixos.

De la mateixa manera, caminarmenorca.com queda autoritzada per enviar a l’Usuari informacions comercials i tècniques relacionades amb les seves activitats i productes.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL 

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquesta web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a caminarmenorca.com i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual i Industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de caminarmenorca.com

L’accés al lloc web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió d’aquests drets per part de caminarmenorca.com, llevat que s’estableixi expressament el contrari.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE MENORS

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquest web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 14 anys.

Queda prohibit l’accés i ús del portal als menors de 14 anys d’edat.

Caminarmenorca.com recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun servei.

També els informa que existeixen programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS 

L’usuari d’aquest Lloc web hi accedeix pel seu compte i iniciativa pròpia. Caminarmenorca.com no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Caminarmenorca.com no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquest lloc web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que aquí es facilita.

Caminarmenorca.com rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en llocs web de terceres persones connectades mitjançant enllaços amb el Lloc web www.caminarmenorca.com

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és d’aplicació.

Per a la resolució de les controvèrsies que es puguin derivar com a conseqüència del que disposen les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre a un fur en concret, l’usuari renuncia expressament al fur que pogués correspondre-i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Ciutadella de Menorca ( Espanya).

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Scroll to Top